• Image One
  • Image Two
  • Image Three
  • Image Four


БИОМАДАНИЙ АР ТҮРДҮҮЛҮК БОРБОРУ

(К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети)

Республикабызда кыргыз элинин салттуу билимдерин чогултуу, системага салуу, сактоо, дисциплина аралык курсту окуу процессине киргизүү, Окуу колдонмосун, силлабус иштеп чыгуу, ошондой эле, маалымат таратуу багытында иштеген мекеме, уюм же борборлор жок.

Ошого байланыштуу 2011-жылы К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин  Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен Кристенсен фондунун (АКШ) финансылык колдоосу аркылуу КУАУда Биомаданий ар түрдүүлүк борбору түзүлгөн.

Борбордун озуйпасы - кыргыз элинин биомаданий ар түрдүүлүк багытындагы салттуу билимдерин жандандыруу, сактоо, жайылтуу жана окуу, илим-изилдөө айдыңына киргизүү.

Салттуу билимдерди окуу жана илим жетишкендиктери менен синтездөө.

Максаты - Биомаданий ар түрдүүлүк борборун андан ары биоартүрдүүлүк боюнча салттуу билимдер боюнча билим берүү, изилдөө жана маалымат борбору катары өнүктүрүү. 

Ролу - азыркы күндө биоартүрдүүлүк боюнча кыргыз элинин салттуу, эмприкалык билимдерин илимдин жетишкендиктери менен синтездөө  жана аны окуу процессине киргизүү зарылдыгы келип чыкты. Биомаданий ар түрдүүлүк борборунун ишин КУАУда ишке ашыруу агробиоартүрдүүлүк боюнча салттуу билимдерди окуу, изилдөө процессине киргизүүгө мүмкүнчүлүк ачат жана студенттердин, жаш окумуштуулардын, окутуучулардын салттуу экологиялык аң-сезимин, маданиятын байытууга жана бекемдөөгө жардам берет.

Долбоордун алкагында салттуу билимдерди топтоо, анализдөө жана системага салуу, салттуу билимдер боюнча 3 бөлүктөн турган китеп-катологун (дары өсүмдүктөр, жылкы баласы, элдик тамак-аштар боюнча) басмадан чыгаруу, жумушчу программа жана окутуучулар үчүн окуу колдонмосу, биринчи жолу үй жаныбарларынын анатомиялык сөздүгүн (жаныбарлардын дене мүчөлөрүнүн, органдарынын элдик аталышы), өсүмдүктөрдүн терминологиялык сөздүгүн (дары, тоют жана тамак-аш өсүмдүктөрүнүн элдик аталышы), "Этноботаникалык изилдөө методду" аттуу методикалык көрсөткүчтү даярдоо жумуштары, ошондой эле, студенттер үчүн хрестоматиянын түзүлүшүн жана мазмунун, салттуу билим боюнча дицсиплина аралык курстун методикасын иштеп чыгуу жана  КРнын университеттерине, колледждерине киргизүү, Борбордук Азияда этноботаниктердин коомун түзүү, "Мураскер" клубунун демилгесин колдоо иштери улантылууда.

 Биомаданий ар түрдүүлүк борбору ишмердүүлүгүн 3 компонентте ишке ашырат:

  1. Маалымат-изилдөө;
  2. Билим берүү;
  3. Студенттик.
 

 

ЖAНЫЛЫКТАР
25.04.2015: 2015-жылдын 24-апрелинде КУАУ III Билим фестивалы болуп өттү.
 »


14.04.2015: 2015-жылдын 13-апрелинде КР Жогорку Кеӊештин депутаты К.О.Осмоналиев борборду (БАТБ) көрүп кетти.
 »


07.04.2015: 2015-жылдын 6-апрелинде КУАУда сүрөт-көргөзмөсү болуп өттү.
 »ИНФОРМЕРЛЕР


Кыргызстандагы аба ырайы
 
Валюталардын курстары