МУРАСКЕР – СТУДЕНТТИК КЛУБУ

 
"МУРАСКЕР"

 СТУДЕНТТИК КЛУБУ

 

К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин "Мураскер" студенттик клубу 2012 жылы түзүлгөн.

Клубтун максаттары:

  • Студенттерди жалпы маданияты жогору, жарандык коом жана бат өзгөрүлмө дүйнө шартында жекече жана коомдук көйгөйлөрдү жигердүү чечүүдө биздин ата-бабалардан калган мурастарды колдонуу менен жаштардын келечегин камсыз кылуучу фундаменталдуу идеялар аркылуу тарбия берүүнүн актуалдуу багыттарын иштеп чыгуу;
  • Элдин кылымдардан бери колдонуп келе жаткан тарбиялоо салттарын студент-жаштарга ачып берүү;
  • Байыртадан түзүлүп, эл тарабынан эчен электен өтүп, мезгилдердин сыноосуна туруштук берип келген элдик педагогиканы таап чыгуу;
  • Элдин тарбиялык ишенимдериндеги оң сапаттар жана терс сапаттар менен азыркы адамдардын ыймандык, эстетикалык түшүнүктөрүн салыштырып көрүү;
  • Соңку жана мындан кийинки муунду өткөн доорлордон калган тарбиялык салттар менен таразалап көрүп, алардын оң жолго түшүшүнө элдик түшүнүктөр, эреже-нормалар менен таасир этүү;

Кылымдардан бери оозеки айтылып келген элдик адабиятты (фольклорду) көркөм чыгармаларында идеялык-эстетикалык максатын ишке ашыруу үчүн аракеттенип, ошол салттуу билимдерди таалим-тарбия берүүнүн бир булагы катары атайын максат менен пайдалануу.  Калктын таалим-тарбия берүүчү дидактикалык максатта айтылып келген нуска сөздөрүн - макал-лакаптарын, санаттарын, табышмактарын, жаратылышка, айлана-чөйрөгө, коомго болгон көз-караштарын, кыргыз элинин улуттук тамак-аштары жөнүндө кеңири маалымат берүү жана жайылтууну камсыз кылуу.

Студенттерге тарбия берүү ишмердигинде дөөлөттүү, артыкчылыктуу багыттар болуп, төмөндөгүлөр эсептелет:

  • Студенттин инсан катары өрнөктүү болуусу, сырткы көрүнүшү менен ички ой-дүйнөсүнүн бирдей болуусу, адам катары эң жогорку сапаттарга ээ болуусуна салттуу билимдер өбөлгө түзөт;
  • Ар-намыс жана адеп-ахлак - инсандын турмушун жана кесипкөйлүгүн жакшыртуучу анын ишмердигин жөнгө салуучу негизги критерий болот;
  • Кесиптик ишмердигинин негизги мазмуну катары студенттин чыгармачылык дараметин өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү
ЖAНЫЛЫКТАР
25.04.2015: 2015-жылдын 24-апрелинде КУАУ III Билим фестивалы болуп өттү.
 »


14.04.2015: 2015-жылдын 13-апрелинде КР Жогорку Кеӊештин депутаты К.О.Осмоналиев борборду (БАТБ) көрүп кетти.
 »


07.04.2015: 2015-жылдын 6-апрелинде КУАУда сүрөт-көргөзмөсү болуп өттү.
 »ИНФОРМЕРЛЕР


Кыргызстандагы аба ырайы
 
Валюталардын курстары