БАТБ ЖӨНҮНДӨ

 

БИОМАДАНИЙ АР ТҮРДҮҮЛҮК БОРБОРУ

К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети

 

Кыргыз элинин күндөлүк турмушунда кылымдардан бери келе жаткан салттуу билимдер жана тажрыйбалар чоң мааниге ээ. Бирок, тилекке каршы, глобализациянын шартында маданияттын массалык түрдө жайылышы, салттуу билимдин акырындап жоголушуна алып келүүдө. Кыргыздардын салттуу билимдери айлана-чөйрөгө аяр мамиле жасоого жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуулук менен туура пайдаланууга негизделген.

Азыркы мезгилде адамзаттын алдындагы эң биринчи көйгөй -экологиялык көйгөйлөр болуп турган чакта кыргыз элинин салттуу билимдерин сактоо, жандандыруу жана аны андан ары өнүктүрүү өзгөчө актуалдуу. Кыргыз элинин салттуу билимдерин жандандыруу жана андан ары өнүктүрүү боюнча 2007-жылы Кыргыз Республикасында "Салттуу билимдер жана генетикалык ресурстар жөнүндө" Мыйзам кабыл алынган, бирок, тилекке каршы, так механизимдин жоктугунан бул закон ишке ашырылбай келет.

Республикабызда кыргыз элинин салттуу билимдерин чогултуу, системага салуу, сактоо, дисциплина аралык курсту окуу процессине киргизүү, Окуу колдонмосун, силлабус иштеп чыгуу, ошондой эле, маалымат таратуу багытында иштеген мекеме, уюм же борборлор жок.

Ошого байланыштуу 2011-жылы К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин  Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен Кристенсен фондунун (АКШ) финансылык колдоосу аркылуу КУАУда Биомаданий ар түрдүүлүк борбору түзүлгөн.

Борбордун озуйпасы - кыргыз элинин биомаданий ар түрдүүлүк багытындагы салттуу билимдерин жандандыруу, сактоо, жайылтуу жана окуу, илим-изилдөө айдыңына киргизүү.

Салттуу билимдерди окуу жана илим жетишкендиктери менен синтездөө.

Максаты - Биомаданий ар түрдүүлүк борборун андан ары биоартүрдүүлүк боюнча салттуу билимдер боюнча билим берүү, изилдөө жана маалымат борбору катары өнүктүрүү. 

Ролу - азыркы күндө биоартүрдүүлүк боюнча кыргыз элинин салттуу, эмприкалык билимдерин илимдин жетишкендиктери менен синтездөө  жана аны окуу процессине киргизүү зарылдыгы келип чыкты. Биомаданий ар түрдүүлүк борборунун ишин КУАУда ишке ашыруу агробиоартүрдүүлүк боюнча салттуу билимдерди окуу, изилдөө процессине киргизүүгө мүмкүнчүлүк ачат жана студенттердин, жаш окумуштуулардын, окутуучулардын салттуу экологиялык аң-сезимин, маданиятын байытууга жана бекемдөөгө жардам берет.

Долбоордун алкагында салттуу билимдерди топтоо, анализдөө жана системага салуу, салттуу билимдер боюнча 3 бөлүктөн турган китеп-катологун (дары өсүмдүктөр, жылкы баласы, элдик тамак-аштар боюнча) басмадан чыгаруу, жумушчу программа жана окутуучулар үчүн окуу колдонмосу, биринчи жолу үй жаныбарларынын анатомиялык сөздүгүн (жаныбарлардын дене мүчөлөрүнүн, органдарынын элдик аталышы), өсүмдүктөрдүн терминологиялык сөздүгүн (дары, тоют жана тамак-аш өсүмдүктөрүнүн элдик аталышы), "Этноботаникалык изилдөө методду" аттуу методикалык көрсөткүчтү даярдоо жумуштары, ошондой эле, студенттер үчүн хрестоматиянын түзүлүшүн жана мазмунун, салттуу билим боюнча дицсиплина аралык курстун методикасын иштеп чыгуу жана  КРнын университеттерине, колледждерине киргизүү, Борбордук Азияда этноботаниктердин коомун түзүү, "Мураскер" клубунун демилгесин колдоо иштери улантылууда.

 

  Биомаданий ар түрдүүлүк борбору ишмердүүлүгүн 3 компонентте ишке ашырат:

  1. Маалымат-изилдөө;
  2. Билим берүү;
  3. Студенттик.

  Биомаданий ар түрдүүлүк борбору ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары 

  1. Салттуу билим боюнча дицсиплина аралык курсту өлкөнүн башка билим берүү мекемелерине киргизүү жана окуу, билим берүүгө байланышкан  башка нерселерди иштеп чыгуу;
  2. Биомаданий ар түрдүүлүк боюнча салттуу билимдерди окутуу жана изилдөө үчүн  "Мураскер" студенттик клубун өнүктүрүү аркылуу студенттерди жана жаш окумуштууларды тартуу жана ал максаттарды ишке ашыруу үчүн бир катар иш-чараларды өткөрүү.

 

 Биоамданий ар түрдүүлүк борборунун ишмердүүлүгүнө пикирлер:

КУАУнун кызматкерлеринин көпчүлүгүнөн оң пикирлер алынды. Мындан тышкары Биомаданий ар түрдүүлүк борборунун ишмердүүлүгүнө карата башка мекемелер жана уюмдар, айталык, КР Жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлигинен, КР Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынан (Кыргызпатент), Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунан (ВОИС), Кыргыз-Түрк "Манас" университетинен, Ж.Баласагын атындагы КУУ, И.Арабаев атындагы КМУ, Кристенсен фондунун грант алуучуларынан, Коомдук теле-радио корпорациясынан, Кыргыз радиосунан баалуу пикирлер келип түштү.

Биомаданий ар түрдүүлүк борбору тарабынан даярдалып, басмадан жарык көргөн "Кыргыз элинин уюткулуу сырлары" китеп-катологунун 1-бөлүгү К.И.Скрябин атындагы КУАУнун ректору, Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин мурунку ректору, Ж.Баласагын атындагы КУУнин проректорлору, К.Тыныстанов атындагы ЫМУнин профессордук-окутуучулары, КР Президентине караштуу улуттук тил комиссиясы, КР "Кыргыз тили" коому тарабынан өзгөчө белгиленди.

КУАУнун Биомаданий ар түрдүүлүк борбору тарабынан даярдалып, басмадан чыккан «Кыргыз элинин уюткулуу сырлары», «Кой союунун ыкмалары» аттуу китептерди кайрадан басмадан чыгарууга байланыштуу көптөгөн сунуштар түшүүдө.

Кыргыз элинин улуттук Ай-Күн календарына Коомдук теле-радио корпорациясы, КР Жогорку Кеңеши, ошондой эле Кыргызстандын алыскы  жана жергиликтүү жашоочулары тарабынан бир топ жылуу пикирлер келип түштү.

Биомаданий ар түрдүүлүк борбору иш алып баруу учурунда Кристенсен фондунун  (АКШ) Кыргызстандагы филиалынан ар дайым жардам алып турат. Кристенсен фондунун (АКШ) филиалынын жетекчилиги Биомаданий ар түрдүүлүк борбору тарабынан өткөрүлгөн бардык иш-чараларына колдоо көргөзүп келет.

Салттуу билимди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Биомаданий ар түрдүүлүк борборунун кызматкерлери КР Президентине караштуу Мамлекеттик  тил боюнча улуттук комиссиясынын "Ардак грамотасы" менен сыйланды.

 

 


ЖAНЫЛЫКТАР
25.04.2015: 2015-жылдын 24-апрелинде КУАУ III Билим фестивалы болуп өттү.
 »


14.04.2015: 2015-жылдын 13-апрелинде КР Жогорку Кеӊештин депутаты К.О.Осмоналиев борборду (БАТБ) көрүп кетти.
 »


07.04.2015: 2015-жылдын 6-апрелинде КУАУда сүрөт-көргөзмөсү болуп өттү.
 »ИНФОРМЕРЛЕР


Кыргызстандагы аба ырайы
 
Валюталардын курстары